Home / DARKSIDE GAMES

DARKSIDE GAMES

DARKSIDE GAMES

แปลงเครื่อง Nintendo Wii

การแปลงเครื่อง วี หรับคนที่อยากแปลงเครื่อง Nintendo Wii จะมีวิธีการแปลงด้วยกัน 2 อย่างก็คือ1.แปลงให้เล่นแผ่นก๊อปปี้ได้ 2..แปลงระบบให้เล่นเกมผ่านฮ้าดดิส หรือผ่าน แฟลชไดรฟ์ USB แบบไม่ต้องใช้แผ่น

Read More »